1976 EUROPA CEPT , annata completa , francobolli nuovi , 27 paesi 58 valori , MNH**

45,00 

Disponibile

1976 EUROPA CEPT, n. 27 paesi , 58 valori MNH**
Catalogo Yvert & Tellier Euro 140