1957 EUROPA CEPT , annata completa , francobolli nuovi, 8 paesi 18 valori, MNH**

60,00 

Disponibile

1957 EUROPA CEPT, n. 8 paesi , 18 valori MNH**
Catalogo Yvert & Tellier Euro 207