1961 EUROPA CEPT , annata completa , francobolli nuovi , 16 paesi 34 valori , MNH**

18,00 

Disponibile

1961 EUROPA CEPT, n. 16 paesi , 34 valori MNH**
Catalogo Yvert & Tellier Euro 59