1960 EUROPA CEPT , annata completa , francobolli nuovi , 20 paesi 36 valori , MNH**

60,00 

Disponibile

1960 EUROPA CEPT, n. 20 paesi , 36 valori MNH**
Catalogo Yvert & Tellier Euro 206